Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của biểu thức bằng:

Giá trị của biểu thức P equals log subscript a open parentheses fraction numerator a squared cube root of a squared end root fifth root of a to the power of 4 end root over denominator root index 15 of a to the power of 7 end root end fraction close parentheses bằng:

  1. 3

  2. 12 over 5

  3. 9 over 5

  4. 2

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thay a = 100 , sử dụng MTCT Chú ý chỉ cần thay a bằng một giá trị dương nào đó là được.

Thay a = 100 , sử dụng MTCT
Chú ý chỉ cần thay a bằng một giá trị dương nào đó là được.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho x,y là các số thực thỏa mãn lo g 9 ​ x = lo g 12 ​ y = lo g 16 ​ ( x + 2 y ) . Giá trị tỉ số y x ​ là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG