Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của I = ∫ ( x x 2 + 2 ​ ) lnxdx bằng

Giá trị của  bằng

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = − x 3 − 3 x 2 + 2 m x + 4 ( 1 ) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho với m = 0 . 2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị của hàm số (1) nghịch bi...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG