Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của ∫ 0 1 ​ ( 2019 x 2018 − 1 ) d x bằng :

Giá trị của  bằng :
 

  1. 1

  2. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính I = ∫ 0 1 ​ x ∣ x − α ∣ d x với α ≥ 1 ; α là tham số.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG