Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giá trị của a để hàm số y = đồng biến trên khoảng (0,3) là:

 Giá trị của a để hàm số y = negative x cubed over 3 plus open parentheses a minus 1 close parentheses x squared plus open parentheses a plus 3 close parentheses x đồng biến trên khoảng (0,3) là:
 

  1. a greater or equal than 3

  2. a greater or equal than 10 over 7

  3. a greater or equal than 12 over 7

  4. a greater or equal than 15 over 7

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trích đề thi đại học năm 2018 mã 101_câu 4: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG