Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử x1, x2, x3 là 3 nghiệm của phương trình x 3 +px+q=0 thì x 1 3 ​ + x 2 3 ​ + x 3 3 ​ bằng:

Giả sử x1, x2, x3 là 3 nghiệm của phương trình x3 +px+q=0 thì  bằng: 

  1. p + 2q

  2. p - 2q

  3. -3q

  4. 3q

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.-3q

ĐÁP ÁN C. -3q

1

Câu hỏi tương tự

Xét tính liên tục của hàm số sau tại x 0 ​ = 0 : f ( x ) = { x + a khi x < 0 x 2 + 1 khi x ≥ 0 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG