Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử ∫ 1 2 ​ x + 3 d x ​ = ln b a ​ với a, b là các số tự nhiên có ước chung lớn nhất bằng 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

Giả sử  với a, b là các số tự nhiên có ước chung lớn nhất bằng 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án D ∫ 1 2 ​ x + 3 d x ​ = ln ∣ x + 3 ∣ ∣ 1 2 ​ = ln 5 − ln 4 = ln 4 5 ​ ⇒ a = 5 , b = 4 ⇒ 3 a − b < 12

Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Trong tất cả các khối chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có diện tích bằng 36π, khối chóp có thể tích lớn nhất bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG