Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử ta dùng màu để tô màu cho nước khác nhau trên bản đồ và không có màu nào được dùng hai lần. Số các cách để chọn những màu cần dùng là:

Giả sử ta dùng màu để tô màu cho nước khác nhau trên bản đồ và không có màu nào được
dùng hai lần. Số các cách để chọn những màu cần dùng là:
  1. 5.3

  2. 53

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 3 ! 2 ! 5 ! ​ Mỗi cách chọn màu từ màu là một tổ hợp chập của . Do đó, có C 5 3 ​ = 10 cách chọn màu cần dùng .

ĐÁP ÁN C.  

Mỗi cách chọn màu từ màu là một tổ hợp chập của . Do đó, có  cách chọn màu
cần dùng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho khai triển ( x 3 x ​ + x − 15 28 ​ ) n Biết rằng: C n n ​ + C n n − 1 ​ + C n n − 2 ​ = 79 1) Tìm số hạng thứ 7 của khai triển trên. 2) Tìm số hạng thứ x 16 của khai triển. 3) Tìm số h...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG