Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử ta có hệ thức a 3 + b 3 = 3ab .Hệ thức đúng là:

Giả sử ta có hệ thức a3 + b= 3ab left parenthesis a comma b greater than 0 comma a not equal to 1 right parenthesis .Hệ thức đúng là:

  1. 6 log subscript a open parentheses fraction numerator a plus b over denominator 2 end fraction close parentheses equals 3 plus log subscript a left parenthesis a plus b right parenthesis plus log subscript a b over 2

  2. 3 log subscript a left parenthesis a plus b right parenthesis equals 3 plus log subscript a b plus log subscript a left parenthesis a plus b right parenthesis

  3. 3 log subscript a fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction equals 1 plus log subscript a b plus log subscript a left parenthesis 1 plus a plus b right parenthesis minus log subscript a 9

  4. 6 log subscript a fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction equals 3 plus 2 log subscript a left parenthesis 1 plus a plus b right parenthesis plus log subscript a b

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

R ú t g ọ n bi ể u th ứ c Q = b 3 5 ​ : 3 b ​ v ớ i b > 0 ta đượ c bi ể u th ứ c n à o sau đâ y?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG