Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử hàm số có đạo hàm trên khoảng (a;b). Phát biểu đúng là:

Giả sử hàm số có đạo hàm trên khoảng (a;b). Phát biểu đúng là:

  1. Nếu f apostrophe left parenthesis x right parenthesis greater than 0 for all x element of left parenthesis a semicolon b right parenthesis thì hàm số đồng biến trên đoạn open square brackets a semicolon b close square brackets

  2. Nếu f apostrophe left parenthesis x right parenthesis less than 0 for all x element of left parenthesis a semicolon b right parenthesis thì hàm số nghịch biến trên đoạn open square brackets a semicolon b close square brackets

  3. Nếu f apostrophe left parenthesis x right parenthesis greater than 0 for all x element of left parenthesis a semicolon b right parenthesis và f(x) liên tục trên đoạn open square brackets a semicolon b close square brackets thì hàm số nghịch biến trên đoạn open square brackets a semicolon b close square brackets

  4. Nếu f apostrophe left parenthesis x right parenthesis greater than 0 for all x element of left parenthesis a semicolon b right parenthesis và f(x) liên tục trên khoảng open square brackets a semicolon b close square brackets thì hàm số nghịch biến trên đoạn open square brackets a semicolon b close square brackets

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số .Đồ thị của hàm số như hình dưới đây Đặt . Mệnh đề nào sau là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG