Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử hàm số có đạo hàm trên khoảng I. Phát biểu sai là:

Giả sử hàm số có đạo hàm trên khoảng I. Phát biểu sai là:

  1. Nếu hàm số đồng biến trên khoảng I thì f apostrophe left parenthesis x right parenthesis greater or equal than 0 comma for all x element of I

  2. Nếu hàm số nghịch biến trên khoảng I thì f apostrophe left parenthesis x right parenthesis less or equal than 0 comma for all x element of I

  3. Nếu f apostrophe left parenthesis x right parenthesis greater than 0 comma for all x element of I thì hàm số đồng biến trên khoảng I 

  4. Nếu f apostrophe left parenthesis x right parenthesis greater or equal than 0 comma for all x element of I thì hàm số đồng biến trên khoảng I 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: lo g 4 ​ ( x + 1 ) 2 = lo g 2 ​ ​ 4 − x ​ + lo g 8 ​ ( 4 + x ) 3 − 2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG