Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử hàm số y = 2 x + m + x − m m − 1 ​ có cực đại, cực tiểu. Viết phương trình đường thẳng nối cực đại, cực tiểu của hàm số ấy.

Giả sử hàm số có cực đại, cực tiểu. Viết phương trình đường thẳng nối cực đại, cực tiểu của hàm số ấy.

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = 2 − ( x − m ) 2 m − 1 ​ , y ′ = 0 ⇔ 2 − ( x − m ) 2 m − 1 ​ = 0 ⇔ ( x − m ) 2 m − 1 ​ = 2 ⇔ x − m m − 1 ​ = 2 ( x − m ) . Toạđộ cực trị là nghiệm của hệ { y = f ( x ) y ′ = 0 ​ ⇔ { y = 2 x + m + ( x − m ) m − 1 ​ (1) x − m m − 1 ​ = 2 ( x − m ) ( 2 ) ​ Thế(2) vào (1) ta có y = 2 x + m + 2 ( x − m ) ⇔ y = 4 x − m ( 3 ) ⇒ Toạ độ cực trị là nghiệm hệ (1) và (2) nên toạ độ cực trị tức nghiệm phương trình (3). Bởivậy y = 4 x − m là phương trình đường thẳng nối các điểm cực đại, cực tiểu của hàm số ấy.

Ta có

 .

Toạ độ cực trị là nghiệm của hệ

Thế (2) vào (1) ta có

Toạ độ cực trị là nghiệm hệ (1) và (2) nên toạ độ cực trị tức nghiệm phương trình (3). Bởi vậy là phương trình đường thẳng nối các điểm cực đại, cực tiểu của hàm số ấy.

1

Câu hỏi tương tự

Tọa độ tâm đối xứngcủa đồ thị hàm số y = 7 x + 3 + x − 1 1 ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG