Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giả sử cứ sau một năm diện tích rừng của nước ta giảm xphần trăm diện tích hiện có. Hỏi sau 4năm diện tích rừng của nước ta sẽ là bao nhiêu lần diện tích hiện nay?

Giả sử cứ sau một năm diện tích rừng của nước ta giảm x phần trăm diện tích hiện có. Hỏi sau 4năm diện tích rừng của nước ta sẽ là bao nhiêu lần diện tích hiện nay?

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Gọi S 0 ​ là diện tích rừng hiện tại. Sau nnăm, diện tích rừng sẽ là S = S 0 ​ ( 1 − 100 x ​ ) n Do đó, sau 4 năm diện tích rừng sẽ là ( 1 − 100 x ​ ) 4 lần diện tích rừng hiện tại.

Chọn C

Gọi  là diện tích rừng hiện tại.
Sau n năm, diện tích rừng sẽ là S = 

Do đó, sau 4 năm diện tích rừng sẽ là  lần diện tích rừng hiện tại.

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Biết lo g a ​ b = 2 , lo g a ​ c = 3 ; với a,b,c > 0; a  = 1.Khi đó giá trị của lo g a ​ ( c a 2 3 b ​ ​ ) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG