Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải thích nguyên tắc chuyển động của máy bay ( hoặc tàu thủy ) nhờ lực kéo tạo bởi cánh quạt ( hoặc chân vịt).

Giải thích nguyên tắc chuyển động của máy bay ( hoặc tàu thủy ) nhờ lực kéo tạo bởi cánh quạt ( hoặc chân vịt).

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cánh quạt có cấu tạo dạng xoắn, do đó khi quay tạo ra một luồng không khí bị đẩy về phía sau. Động lượng mà dòng khí mang theo về phía cuối máy bay trong 1s bằng phản lực của dòng khí tác dụng lên cánh quạt của động cơ gắn với cánh máy bay và làm máy bay và làm máy bay chuyển động về phía trước. Như vậy, nguyên nhân chuyển động của máy bay dùng cánh quạt là phản lực từ phía dòng không khí bị cánh quay đẩy về phía sau tạo thành lực kéo của máy bay. Đối với tàu thủy, nguyên tắc hoạt động của chân vịt cũng giống như cánh quạt của máy bay.

Cánh quạt có cấu tạo dạng xoắn, do đó khi quay tạo ra một luồng không khí bị đẩy về phía sau. Động lượng mà dòng khí mang theo về phía cuối máy bay trong 1s bằng phản lực của dòng khí tác dụng lên cánh quạt của động cơ gắn với cánh máy bay và làm máy bay và làm máy bay chuyển động về phía trước.

Như vậy, nguyên nhân chuyển động của máy bay dùng cánh quạt là phản lực từ phía dòng không khí bị cánh quay đẩy về phía sau tạo thành lực kéo của máy bay. Đối với tàu thủy, nguyên tắc hoạt động của chân vịt cũng giống như cánh quạt của máy bay. 

1

Câu hỏi tương tự

Hai vật cé khối lượng m 1 = 3kg và m 2 = 2kg được nối với nhau bằng dây không dãn qua ròng rọc như hình vẽ. Lúc đầu hệ đứng yên, sau đó thả cho chuyển động. a) Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng để t...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG