Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình 2 x 2 = 3 x − 1

Giải phương trình 

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lấy logarit cơ số 2 hai vế của (1) ta được pt tương đương : x 2 = ( x − 1 ) lo g 2 ​ 3 ⇔ x 2 − x . lo g 2 ​ 3 + lo g 2 ​ 3 = 0 △ = lo g 2 2 ​ 3 − 4 lo g 2 ​ 3 = lo g 2 ​ 3 ( lo g 2 ​ 3 − 4 ) < 0 Vậy pt vô nghiệm

Lấy logarit cơ số 2 hai vế của (1) ta được pt tương đương :

Vậy pt vô nghiệm 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình (I) { x 2 + x y + y 2 = 19 ( x − y ) 2 x 2 − x y + y 2 = 7 ( x − y ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG