Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình 12 5 x + 5 0 x = 2 3 x + 1 ( 1 )

Giải phương trình 

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 1 ) ⇔ 5 3 x + 5 2 x . 2 x = 2. 2 3 x ⇔ ( 2 5 ​ ) 3 x + ( 2 5 ​ ) 2 x = 2 ( c hia 2 v e ^ ˊ c h o 2 3 x ) Đặt t= ( 2 5 ​ ) x (t>0), ta đượcpt: t 3 + t 2 = 2 ⇔ t 3 − 1 + t 2 − 1 = 0 ⇔ ( t − 1 ) ( t 2 + 2 t + 2 ) = 0 ⇔ t − 1 = 0 ( v ı ˋ t 2 + 2 t + 2 > 0 , ∀ t ) ⇔ t = 1 ⇔ ( 2 5 ​ ) x = 1 ⇔ x = 0

 

Đặt t=(t>0), ta được pt:

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình(I) ⎩ ⎨ ⎧ ​ x + y + x 2 + y 2 = 8 x y ( x + 1 ) ( y + 1 ) = m ​ Tìm m để hệ có nghiệm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG