Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình

Giải phương trình square root of x squared minus 9 end root minus square root of x squared minus 16 end root equals 1

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm a, b biết hệ phương trình: có nghiệm x=1;y=3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG