Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình

Giải phương trình square root of 2010 minus x end root plus square root of x minus 2008 end root equals x squared minus 4018 x plus 4036083

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

a/ Cho a + b = 2.T ìm giá trị nhỏ nhất của A = a 2 + b 2 b/ Cho x +2y = 8 . T ìm giá trị lớn nhất của B=xy

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG