Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình

Giải phương trình 4 x to the power of 4 minus 2 x squared minus 3 equals 0

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy phương trình ó tập nghiệm Cách 2: Đặt t = x 2 ( t 0) ta có phương trình t 2 - 2t - 3 = 0 (2) Ta có a-b+c=1+2-3=0 nên phương trình (2) có 2 nghiệm t 1 =-1(loại);t 2 =3(nhận) Với t 2 = 3 x 2 = 3 x = Vậy phương trình có tập nghiệm

Vậy phương trình ó tập nghiệm S equals open curly brackets negative square root of 3 semicolon square root of 3 close curly brackets

Cách 2:

Đặt t = x2 ( t greater or equal than 0) ta có phương trình t2 - 2t - 3 = 0 (2)

Ta có a-b+c=1+2-3=0 nên phương trình (2) có 2 nghiệm t1=-1(loại);t2=3(nhận)

Với t2 = 3 left right double arrowx2 = 3 left right double arrowx = plus-or-minus square root of 3

Vậy phương trình có tập nghiệm S equals open curly brackets negative square root of 3 semicolon square root of 3 close curly brackets

1

Câu hỏi tương tự

Tìm a, b biết hệ phương trình: có nghiệm x=1;y=3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG