Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình 4 x + 1 + 4 1 − x = 2 ( 2 x + 2 − 2 2 − x ) + 8

Giải phương trình 

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình 4 x + 1 + 4 1 − x = 2 ( 2 x + 2 − 2 2 − x ) + 8 ⇔ 4. 4 x + 4 x 4 ​ = 2 ( 4. 2 x − 2 x 4 ​ ) + 8 ⇔ 4 x + 4 x 1 ​ = 2 ( 2 x − 2 x 1 ​ ) + 2 Đặt t = 2 x − 2 x 1 ​ Khi đó 4 x + 4 x 1 ​ = t 2 + 2 Ta được phương trình: t 2 + 2 = 2 t + 2 ⇔ [ t = 0 t = 2 ​ Với t = 0 ⇒ 2 x − 2 x 1 ​ = 0 ⇔ 2 x = 1 ⇔ x = 0 Với t = 2 ⇒ 2 x − 2 x 1 ​ = 2 ⇔ 2 2 x − 2. 2 x − 1 = 0 ⇔ 2 x = 1 + 2 ​ ⇔ x = lo g 2 ​ ( 1 + 2 ​ ) Vậy phương trình có hai nghiệm là x = 0 và x = lo g 2 ​ ( 1 + 2 ​ )

Phương trình 

Đặt  Khi đó 

Ta được phương trình: 

Với 

Với 

Vậy phương trình có hai nghiệm là  và 

1

Câu hỏi tương tự

Trong vật lí, sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bởi công thức m ( t ) = m 0 ​ ( 2 1 ​ ) T 1 ​ . Trong đó, m 0 ​ là khối lượng chất phóng xạ ban đầu (tại thời điểm t= 0 ), m( t) là khối l...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG