Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình

 Giải phương trình fraction numerator sin space x plus c o s x over denominator cos space x minus space sin space x end fraction equals 1 plus sin space 2 x

  1. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals pi over 4 plus k pi end cell row cell x equals k pi end cell end table close

  2. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals negative pi over 4 plus k 2 pi end cell row cell x equals k 2 pi end cell end table close

  3. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals negative pi over 4 plus k pi end cell row cell x equals k 2 pi end cell end table close

  4. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals negative pi over 4 plus k pi end cell row cell x equals k pi end cell end table close

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.

ĐÁP ÁN D. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals negative pi over 4 plus k pi end cell row cell x equals k pi end cell end table close

 

1

Câu hỏi tương tự

Số các số có năm chữ số khác nhau nhỏ hơn 46000 là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG