Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình

Giải phương trình open parentheses x minus 1 close parentheses to the power of 4 equals x squared minus 2 x plus 3

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình sau (không giải bằng máy tính cầm tay):

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG