Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình

Giải phương trình 
a. space square root of x squared minus 9 end root plus square root of x squared minus 6 x plus 9 end root equals 0 b. space square root of x squared minus 4 end root minus x squared plus 4 equals 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình vuông cạnh a. Đường tròn tâm O, bán kính a cắt OB tại M .D là điểm đối xứng của O qua C . Đường thẳng Dx vuông góc với CD tại D cắt CM tại E. CA cắt Dx tại F. Đặt = MDC a/ Chứng minh AM...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG