Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình

Giải phương trình fifth root of x minus 1 end root plus cube root of x plus 8 end root equals 1 minus x cubed

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải:

Lời giải:

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn, BAC = 45 o . Vẽ các đường cao BD và CE của tam giác ABC. Gọi H là giao điểm của BD và CE. a) Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp được trong một đường tròn. b) Chứn...

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG