Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình: (với a là tham số) 1. Giải hệ khi a =1 . 2. Tìm để hệ đã cho có nghiệm(x;y) thoả mãn tích x :y đạt giá trị nhỏ nhất.

Giải phương trình: 2 open parentheses x squared plus 1 over x squared close parentheses minus 7 open parentheses x plus 1 over x close parentheses plus 9 equals 0
(với a là tham số)
1. Giải hệ khi a =1 .
2. Tìm để hệ đã cho có nghiệm (x;y) thoả mãn tích x :y đạt giá trị nhỏ nhất.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức : Rút gọn biểu thức .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG