Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình: sinx + sin2x + 4sin3x + sin4x + sin5x = 0

Giải phương trình:

sinx + sin2x + 4sin3x + sin4x + sin5x = 0

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

sinx + sin2x + 4sin3x + sin4x + sin5x = 0 ⇔ sinx + sin5x + 4sin3x + sin4x + sin2x = 0 ⇔ 2sin3x.cos2x + 4sin3x + 2sin3x.cosx = 0 ⇔ 2sin3x.(cos2x + 2 + cosx) = 0 ⇔ [ 2 sin 3 x = 0 cos 2 x + cosx + 2 = 0 ​ ( k ∈ Z ) ⇔ [ 3 x = k π 2 cos 2 x + cosx + 1 = 0 ( vo nghiem ) ​ ⇔ x = 3 k π ​

sinx + sin2x + 4sin3x + sin4x + sin5x = 0

sinx + sin5x + 4sin3x + sin4x + sin2x = 0

2sin3x.cos2x + 4sin3x + 2sin3x.cosx = 0

2sin3x.(cos2x + 2 + cosx) = 0

 

8

Câu hỏi tương tự

Phương trình cos 2 x + 2 cos x − 3 = 0 có nghiệmlà

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG