Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: Nghiệm của hệ phương trình (II) là:

Giải phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: open parentheses I I close parentheses space open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus 3 y equals 0 end cell row cell 2 x plus y equals 7 end cell end table close

Nghiệm của hệ phương trình (II) là:

  1. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses 3 semicolon space 1 close parentheses

  2. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses negative 2 semicolon space 6 close parentheses

  3. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses 3 semicolon space 4 close parentheses

  4. Vô nghiệm

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, ta được nghiệm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG