Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình sau:

Giải phương trình sau:

log subscript square root of 3 end subscript open parentheses straight x minus 2 close parentheses. log subscript 5 straight x equals 2 log subscript 3 open parentheses straight x minus 2 close parentheses

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: { x − 2 > 0 x > 0 ​ ⇔ x > + 4 m u 2 + Ta có: 2 lo g 3 ​ ( x − 2 ) . lo g 5 ​ x − 2. lo g 3 ​ ( x − 2 ) = 0 ⇔ 2. lo g 3 ​ ( x − 2 ) ( lo g 5 ​ x − 1 ) = 0 ⇔ lo g 3 ​ ( x − 2 ) = 0 ⇔ x − 2 = 1 ⇔ x = 3 ho ặ c lo g 5 ​ x = 1 ⇔ x = 5 Kết hợp điều kiện, vậy nghiệm phương trình đã cho là x = 3 ; x = 5

log subscript square root of 3 end subscript left parenthesis straight x minus 2 right parenthesis. log subscript 5 straight x equals thin space thin space 2 log subscript 3 left parenthesis straight x minus 2 right parenthesis

Điều kiện: 

+ Ta có:

Kết hợp điều kiện, vậy nghiệm phương trình đã cho là

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nghiệm của phương trình 3 x − 1 = 27

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG