Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình sau: ( 5 − 21 ​ ) x + 7 ( 5 + 21 ​ ) x = 2 x + 3 .

Giải phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 5 − 21 ​ ) ( 5 + 21 ​ ) = 4 ⇒ 2 5 + 21 ​ ​ = ( 5 − 21 ​ ) 2 ​ Phương trình có dạng: Chia cả hai vế cho 2 x Đặt: y = ( 2 5 + 21 ​ ​ ) x ( y > 0 ) ⇒ y 1 ​ = ( 2 5 − 21 ​ ​ ) x ⇒ { 7 y + y 1 ​ = 8 y > 0 ​ ⇔ { 7 y 2 − 8 y + 1 = 0 y > 0 ​ ⇔ { y = 1 y = 7 1 ​ ​ ⇔ { x = 0 x = lo g 2 5 + 21 ​ ​ ​ ​ 7 1 ​ .

Phương trình có dạng: Chia cả hai vế cho 2x

Đặt:

 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình tiếp tuyến của đường cong ( C ) : y = x 3 − 2 x tại điểm có hoành độ x = -1 là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG