Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giảiphương trình sau: 3 x . 8 x + 1 x ​ = 36

Giải phương trình sau:  

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính E = ∫ x 4 + x − 4 + 2 ​ d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG