Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình sau: 2 2 x + 1 = 32

Giải phương trình sau: 

  1. 5/2

  2. 2

  3. 3/2

  4. 3

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 2 2 x + 1 = 32 ⇔ 2 x + 1 = 5 ⇔ x = 2 Chọn B.

Ta có: 

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Trong các khẳng định sau, khẳng̣ định nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG