Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình sau:

Giải phương trình sau: 4 x open parentheses x minus 1 close parentheses minus open parentheses x plus 3 close parentheses open parentheses x minus 3 close parentheses equals 9

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Hai đường chéo của một hình thoi có độ dài là a và b thì diện tích của hình thoi là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG