Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình: x 4 − 3 x 2 + 4 = 0 .

Giải phương trình:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 4 − 3 x 2 + 4 = 0. Đ ặ t x 2 = t ⇒ y 2 − 3 y + 4 = 0 ⇒ △ = 7 i 2 ⇒ t 1 ​ = 2 3 + 7 ​ i ​ ; t 2 ​ = t 1 ​ = 2 3 + 7 ​ i ​ Khi đ o ˊ : x 1 , 2 ​ = 2 3 ​ + 2 7 ​ ​ i ​ = ± z 1 ​ x 3 , 4 ​ = 2 3 ​ − 2 7 ​ ​ i ​ = ± z 2 ​ x 1 , 2 ​ = ± ( 2 7 ​ ​ + 2 i ​ ) v a ˋ x 3 , 4 ​ = ± ( 2 7 ​ ​ − 2 i ​ ) .

1

Câu hỏi tương tự

Phần thựccủa số phức z = ( 1 + i ) 2012 + ( 1 − i ) 2012 có dạng -2 a với a bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG