Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình: 2 x − 1 − 2 x x 2 − x = ( x − 1 ) 2

Giải phương trình:

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Biến đổi phương trình về dạng : 2 x − 1 + x − 1 = 2 x x 2 − x + x 2 − x (*) Xét hàm số f (x) = 2 t + 1 • Miền xác định : D = R • Đạo hàm : f'(t) = ln2. 2 t +1 > 0 ∀ x ∈ D Suy ra hàm số đồng biến Từ (*) có dạng f (x-1) = f ( x 2 − x ) ⇔ x − 1 = x 2 − x ⇔ x = 1 Vậy x= 1 là nghiệm của phương trìn

Biến đổi phương trình về dạng : (*)

Xét hàm số f (x) =

• Miền xác định : D = R

• Đạo hàm : f'(t) = ln2.+1 > 0

Suy ra hàm số đồng biến

Từ (*) có dạng f (x -1) = f ()

Vậy x = 1 là nghiệm của phương trìn

1

Câu hỏi tương tự

GIải phương trình: lo g 3 ​ ( x 2 − 3 x + 2 ​ + 2 ) + ( 5 1 ​ ) 3 x − x 2 − 1 = 2 (*)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG