Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình: 6. 4 x − 5. 6 x − 6. 9 x = 0

Giải phương trình:

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giải phương trình: 6. 4 x − 5. 6 x − 6. 9 x = 0 .Chia 2 vế phương trình cho 9 x ,ta được: 6. 9 x 4 x ​ − 5. 9 x 6 x ​ − 6 = 0 ⇔ 6 = ( 3 2 ​ ) 2 x − 5 ( 3 2 ​ ) x − 6 = 0 ( ∗ ) Đặt t = ( 3 2 ​ ) x ( t > 0 ) .Phương trình (*) trở thành: 6 t 2 − 5 t − 6 = 0 ⇔ [ t = 2 3 ​ t = 3 − 2 ​ ​ ] Kết hợp với điều kiện: t = 2 3 ​ ⇔ ( 3 2 ​ ) x = 2 3 ​ ⇔ ( 3 2 ​ ) x = ( 3 2 ​ ) − 1 ⇔ x = − 1 Phương trình có 1 nghiệm x = -1

Giải phương trình:.Chia 2 vế phương trình cho 9x,ta được:

Đặt .Phương trình (*) trở thành:

Kết hợp với điều kiện:

Phương trình có 1 nghiệm x = -1 

1

Câu hỏi tương tự

Một người lái xe ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người lái xe phát hiện có hàng rào ngăn đường ở phía trước cách 45m (tính từ vị trí đầu xe đến hàng rào) vì vậy, người lái xe đạp phanh. Từ thời ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG