Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình :

Giải phương trình :
 square root of 3 x squared plus 6 x plus 7 end root plus square root of 5 x squared plus 10 x plus 21 end root equals 5 minus 2 x minus x squared

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Viết lại phương trình dưới dạng : Vế trái của phương trình không nhỏ hơn 6, còn vế phải không lớn hơn 6. Vậy đẳng thức chỉ xảy ra khi cả hai vế đều bằng 6, suy ra x = -1.

 Viết lại phương trình dưới dạng :
square root of 3 open parentheses x plus 1 close parentheses squared plus 4 end root plus square root of 5 open parentheses x plus 1 close parentheses squared plus 16 end root equals 6 minus open parentheses x plus 1 close parentheses squared
Vế trái của phương trình không nhỏ hơn 6, còn vế phải không lớn hơn 6. Vậy đẳng thức chỉ xảy ra khi cả hai vế đều bằng 6, suy ra x = -1.

1

Câu hỏi tương tự

Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi A. x 3 B. x # 1 C. x 1 D. x 1

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG