Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình: 192 ​ . 3 2 x ​ − 81 ​ . 2 2 x = 0

Giải phương trình: 

R. Roboctvx80

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ta có thể biến đổi 192 ​ . 3 2 x ​ − 81 ​ . 2 2 x = 0 ⇔ 64.3. 3 2 x − 81. 4 2 x = 0 ⇔ 64.3. 3 2 x = 27.3. 4 2 x Chia hai vế cho 3. 3 2 x ta được: ⇒ ( 3 4 ​ ) 2 x = 27 64 ​ = ( 3 4 ​ ) 3 ⇒ 2 x = 3 ⇔ x = 2 3 ​ Vậy nghiệm của phương trình là: x = 2 3 ​

ta có thể biến đổi 

Chia hai vế cho ta được:

Vậy nghiệm của phương trình là:

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình ( 5 − 21 ​ ) x + ( 5 + 21 ​ ) x = 2 x + 3

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG