Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình: ( z − i z + i ​ ) 2 = 1 .

Giải phương trình: .

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( z − i z + i ​ ) 2 = 1 ⇔ [ a + ( b − 1 ) i a + ( b + 1 ) i ​ ] 2 = 1 ⇔ [ a + ( b − 1 ) i a + ( b + 1 ) i ​ + 1 ] [ a + ( b − 1 ) i a + ( b + 1 ) i ​ − 1 ] = 0 X e ˊ t a + ( b − 1 ) i a + ( b + 1 ) i ​ = 1 ⇔ a + ( b + 1 ) i = a + ( b − 1 ) i ⇔ b + 1 = b − 1 ⇔ Kh o ^ ng x ả y ra X e ˊ t a + ( b − 1 ) i a + ( b + 1 ) i ​ = − 1 ⇔ a + ( b + 1 ) i = − a − ( b − 1 ) i ⇔ 2 a + 2 bi = 0 ⇔ a = b = 0 Vậy phương trình ( z − i z + i ​ ) 2 = 1 chỉ thỏa mãn với z = 0.

Vậy phương trình  chỉ thỏa mãn với z = 0.

1

Câu hỏi tương tự

Số phức z = 1 + ( a + 2 ) i là số thuần thực khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG