Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình: [ x 3 ] + [ x ] = { x } + 2 .

Giải phương trình: 

R. Robo.Ctvx34

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ phương trình trên, suy ra { x } thuộc Z nên { x } = 0 , với x thuộc Z. Từ đó suy ra: ⇔ ⇔ ​ x 3 + x − 2 = 0 ( x − 1 ) ( x 2 + x + 2 ) = 0 x = 1 (thỏam a ˜ n). ​

Từ phương trình trên, suy ra thuộc Z nên , với x thuộc Z. Từ đó suy ra:

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x , y , z ∈ Z thỏa mãn phương trình sau: 3 x 2 + y 2 + 4 x y + 4 x + 2 y + 5 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG