Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình:

Giải phương trình: x to the power of 4 plus 9 x squared equals 0

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác đều ABC có độ dài bằng9 cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng: A. cm B. cm C. cm D. cm

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG