Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình:

Giải phương trình: 10 square root of x cubed plus 1 end root equals 3 x squared plus 6

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy phương trình có 2 nghiệm .

Vậy phương trình có 2 nghiệm.

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác đều ABC có độ dài bằng9 cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng: A. cm B. cm C. cm D. cm

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG