Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình :

Giải phương trình : x squared plus 2 x minus 9 equals square root of 6 plus 4 x plus 2 x squared end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác đều ABC có độ dài bằng9 cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng: A. cm B. cm C. cm D. cm

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG