Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình 5cosx+4cos2x+3cos4x=-12

Giải phương trình 5cosx+4cos2x+3cos4x=-12

  1. Vô nghiệm

  2. x equals space k pi over 3 open parentheses k element of straight integer numbers close parentheses

  3. x equals space k pi over 4 open parentheses k element of straight integer numbers close parentheses

  4. x equals space k pi open parentheses k element of straight integer numbers close parentheses

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.

ĐÁP ÁN D. x equals space k pi open parentheses k element of straight integer numbers close parentheses 

1

Câu hỏi tương tự

B= a rcs in ( s in 3 2 π ​ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG