Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình

 
Giải hệ phương trình 
open square brackets table row cell square root of x open parentheses 1 plus y close parentheses equals 2 y end cell row cell square root of y open parentheses 1 plus z close parentheses equals 2 z end cell row cell square root of z open parentheses 1 plus x close parentheses equals 2 x end cell end table close

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC vuông tại A với các đường phân giác trong BM và CN. Chứng minh bất đẳng thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG