Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình { x + lo g 3 ​ y = 3 ( 2 y 2 − y + 12 ) 3 x = 81 y ​

Giải hệ phương trình 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện y>0 x + lo g 3 ​ y = 3 ⇒ lo g 3 ​ y = 3 − x ⇒ y = 3 x 27 ​ ⇒ 3 x = y 27 ​ ( ∗ ) T ha y ( ∗ ) v a ˋ o ( 2 y 2 − y + 12 ) 3 x = 81 y t a đư ợ c ( 2 y 2 − y + 12 ) y 27 ​ = 81 y ⇔ y 2 + y − 12 = 0 ⇔ { y = 3 y = − 4 ( l o ạ i ) ​ V ớ i y = 3 ⇒ 3 x = 9 ⇔ x = 2 Vậy nghiệm của hệ phương trình đã cho là (2;3)

Điều kiện y>0

Vậy nghiệm của hệ phương trình đã cho là (2;3)

1

Câu hỏi tương tự

Xêt dãy số xác định như sau a n ​ la số cac chữ sốmà C n k ​ ≡ 1 ( mod + 3 m u + 3 m u 3 ) . b n ​ lè các chữ sốmà C n k ​ ≡ 2 ( mod + 3 m u + 3 m u 3 ) Chựng minh rằng a n ​ − b n ​ = 2 c n ​ vớ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG