Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình: Tìm m nguyên để phương trình sau có ít nhất một nghiệm nguyên: 4x 2 + 4mx + 2m 2 - 5m + 6 = 0

  1. Giải hệ phương trình:open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x squared plus y squared plus x y equals 3 end cell row cell x y plus 3 x squared equals 4 end cell end table close
  2. Tìm m nguyên để phương trình sau có ít nhất một nghiệm nguyên: 4x 2+ 4mx+ 2m 2- 5m+ 6= 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1. 2.

1.

 

2. 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức : Rút gọn biểu thức .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG