Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình sau 1 + x 2 2 x 2 ​ = y 1 + y 2 2 y 2 ​ = z 1 + z 2 2 z 2 ​ = x ​

Giải hệ phương trình sau

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: ∣ sin x + cos x ∣ + a sin 2 x = 1 ; a là tham số dương.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG