Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình sau (không giải bằng máy tính cầm tay):

Giải hệ phương trình sau (không giải bằng máy tính cầm tay): open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 2 x plus 3 y equals 3 end cell row cell x minus y equals 4 end cell end table close

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải:

Lời giải:

1

Câu hỏi tương tự

a/ Tìm các số thực u,v biết: b/ Giải phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG