Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế: Nghiệm của hệ phương trình là:

Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

open parentheses I V close parentheses space open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x plus 3 y equals 4 end cell row cell negative 3 x plus 2 y equals 12 end cell end table close

Nghiệm của hệ phương trình open parentheses I V close parentheses là:

  1. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses negative 4 semicolon space 0 close parentheses

  2. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses negative 4 semicolon space 4 close parentheses

  3. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses 3 semicolon space 0 close parentheses

  4. Vô nghiệm

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn A

Lời giải 


Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình Cặp số ( x ; y ) nào sau đây là nghiệm của phương trình trên ? A . (1 ; 3 ) B .(1 ; - 4 ) C. (2 ; 3 ) D.(-2; 5)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG