Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình sau: { x + y = 2 ( y + 1 ) x 2 + x + 2 = 1 ​ .

Giải hệ phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

{ x + y = 2 ( y + 1 ) x 2 + x + 2 = 1 ​ đ k : y > 0 ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x + y = 2 x 2 + x + 2 = 0 y + 1 > 0 ​ ​ ⇔ { y + x = 2 y = 0 ​ ⇔ { x = 2 y = 1. ​

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm TXĐ của hàm số: y = lo g 4 ​ x − 3 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG