Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình sau: { x 2 + y 2 = 17 lo g 2 ​ x + lo g 2 ​ y = 2 ​ .

Giải hệ phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

{ x 2 + y 2 = 17 lo g 2 ​ x + lo g 2 ​ y = 2 ​ đ k : { x > 0 y > 0 ​ ⇔ { x 2 + y 2 = 17 x . y = 4 ​ ⇔ { ( x + y ) 2 − 2 xy = 17 x . y = 4 ​ ⇔ { x + y = 5 x . y = 4 ​ ⇔ { x = 4 x = 1 ​ ⇔ { y = 1 y = 4. ​

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình lo g a l o g a 2 ​ x ​ + lo g a 2 ​ lo g a ​ x ≥ 2 1 ​ lo g a ​ 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG